FORMULARZE DO POBRANIA

 

Aby zapisać dziecko do Przedszkola proszę wydrukować dokument, wypełnić i odesłać e-mailem bądź przynieść osobiście na najbliższe spotkanie. Formularz proszę wypełniać czytelnie i drukowanymi literami.

 

- Formularz zgłoszeniowy