Rytmika

Rytmika - Jest to metoda wychowania muzycznego stworzona przez E.Jaques-Dalcroze`a. Poprzez ruch, śpiew i tworzenie wychowuje człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, sprawnego fizycznie oraz przyszłego odbiorcę muzyki, a często nawet jej twórcę. Rytmika pomaga dzieciom pokonać swoje wewnętrzne opory, ponieważ nie można źle interpretować muzyki. Każde dziecko ma prawo czuć to, co chce! Zajęcia zaspokajają dziecięcą potrzebę ruchu oraz współpracy.

 

 

Zajęcia prowadzi Anna Śledziewska